İlaç Rehberi – LAROXYL (Amitriptilin)

Uyarı Ve Önlem :

Sıklıkla uyuşukluk haline/sedasyona yol açar, bu da zihinsel uyanıklık gerektiren işlerin yapılmasını zorlaştırır. İntihar olasılığı olan depresyondaki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaçla bozuklukları olasılığı, diğer antidepresanlara göre yüksektir.

 

Yan Etki :

Antikolinerjik etkileri belirgin olabilir; orta dercede ya da belirgin sedasyon ortaya çıkabilir.
Merkezi Sinir Sistemi: Huzursuzluk, baş dönmesi, bitkinlik, ekstrapiramidal belirtiler.
Kardiyovasküler: Ortostatik hipotansiyon, taşikardi, AV iletimde değişiklikler
Gastrointestinal: Ağız kuruluğu, kilo alma.
Genitoüriner: Üriner reaksiyon
Oküler: Bulanık görme, midriazis
Dermatolojik: Alerjik döküntü, fotosensitivite

 

Olağan Doz :

Çocuklarda: Başlangıçta, 1 mg/kg/gün, bölünmüş 3 dozda verilir, 9-12 yaş aralığındaki çocuklara 1.5 mg/kg/gün dozuna çıkılabilir; 3 mg/kg/gün dozları önerilmiştir.
Ergenlerde: Başlangıçta, 25-50 mg/gün; bölünmüş dozlarda uygulanabilir; giderek 100mg/gün dozuna çıkılabilir.
Erişkinlerde: 50-150 mg/gün yatarken tek dozda ya da bölünmüş dozlarda verilebilir; doz giderek 300mg/gün’e kaldırılır.