Biyografi

PROF. DR. M. EMİN CEYLAN MD, Pharm D. – Psikiyatrist, Farmakolog

1956 Çanakkale/Yenice/Nevruz doğumlu. 1982 de tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 1984 yılına kadar, Adana’nın Pozantı İlçesine bağlı Kamışlı Köyü’nde pratisyen hekim olarak mecburi hizmet yaptı. Sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına, bir yıl sonra ihtisasla eşzamanlı olarak Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde farmakoloji doktorasına başladı.

1988 yılında psikiyatri ihtisasını, 1989 yılında da farmakoloji doktorasını tamamlayarak iki dalda birden uzmanlaştı. 1989 yılında psikiyatri doçenti, 1991 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde servis şef muavini, 1992 yılında servis şefi ve 2008 yılında da bütün psikiyatri birimlerinin koordinatör şefi oldu. 2012 yılında Üsküdar Üniversitesi’nden profesörlük ünvanı almış olup halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Askerliğini 1990-91 yıllarında GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak yaptı, bu süre içinde editörlüğünü yaptığı Klinik Psikofarmakoloji Bülteni dergisini ilk kez yayın hayatına soktu, aynı yıl birinci Klinik Psikofarmakoloji Sempozyumunu düzenledi.

1992 ve 1993 yıllarının bir kısmını kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığı’ndan burslu olarak Danimarka’da Aarhus Üniversitesi’ndeçalıştı. Hastanenin Psikiyatrik Demografi Enstitüsü‘nde Dr.Jorgensen’den “Hasta Kayıt Sistemleri”, Dr. Bertelsen‘den “Psikiytrik Bozukluklar ve İkiz Kayıtları ” ve “ICD-10”, Psikofarmakoloji Enstitüsü’nden de, “Trombositlerde Serotonin Tutulumu” üzerine eğitim aldı.

Klinik psikiyatri, deneysel ve uygulamalı psikofarmakoloji alanında 200 civarında ulusal ve uluslararası yayının sahibi. Dört cilt-altı kitaplık Türkiye’nin şimdiye kadar yazılmış en büyük tıp kitabı olan ve her iki yılda bir, bir cildi yenilenip genişletilen Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri isimli kitabın yazarı, Nörotransmiterler ve Depresyon kitabıyla, Psikiyatri Hemşiresine Pratik Notlar isimli kitabın yazarlarından biri, Klinik Psikofarmakolojinin Esasları ve Şizofreni Nöropatolojisi isimli iki kitabın çeviri editörü. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Hipotezler(RCHP) isimli derginin editörü, Düşünen Adam ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve Nef(e)s Nörofelsefe Dergisinin yayın kurulu, bir grup psikiyatri dergisinin de danışma kurulu üyesi. Öte yandan psikiyatri ile ilgili ulusal ve uluslararası bir grup kongre ve sempozyumun genel sekreterliğini yaptı, bir grup kongrenin bilim kurullarıyla, Şizofreniyle ilgili araştırma yarışmalarının jüri üyeliklerinde bulundu, bulunuyor.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi olan BARİLEM‘in kurucusu olup 12 yıl başkanlığını yapmıştır, burada şizofreni, klinik psikofarmakoloji başta olmak üzere psikiyatrinin deneysel ve uygulamalı pek çok alanında bir çok araştırma ve eğitimle ilgili projenin sorumluluğunu yürütmüştür.

Psikiyatrik bozukluklar konusunda hasta ve ailelerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için bir toplum psikiyatrisi projesi olan 300 000 adetlik bilgilendirici kitapçıklar dizisinin yazımını yürüttü, halen bu çalışmayı bir web sitesi aracılığı ile sürdürüyor.

1987 yılında İstanbul Valiliği tarafından, bir meslektaşıyla beraber en başarılı doktor ödülüyle, 1995 yılında da, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen tıbbi araştırma dalında birincilikle ödüllendirildi.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlarından Bazıları

 • Ceylan ME Sayın A, The Neurobiology of repression: A hypothetical interpratation, Integrative Psychological&Behavioral Science(Basıma kabul yazılı manuscript IPBS-199R1)
 • Ceylan ME, Maner F. Long-term use of fluoxetine and multiple skeleton fractures.
  Eur J Clin Pharmacol. 2010 Dec;66(12):1279. Epub 2010 Aug 12.
 • Ceylan ME, Maner F, Türkcan A. Affective disorder and polycythaemia vera.
 • Isr J Psychiatry Relat Sci. 2010;47(2):154-5.
 • Ceylan ME Türkcan A, Mutlu E, Önal O. Manic episode with psychotic symptoms associated with high dose of disulfiram: a case report.
 • J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr;27(2):224-5.
 • Ceylan ME, Alpsan MH. Pulmonary hypertension during lithium therapy: clinical case study.
 • Psychopharmacol Bull. 2007;40(1):110-2.
 • Ceylan ME, Symtomatic and Syndromal Continuity in Personality Disorders: Can we Establish a Psychoperiodic Table? Bull.Clin. psychopharmacol. Vol:20 N.2 189-192 2010
 • Ceylan ME, Maner F, Türkcan A, Aydın A. Autism and Metabolic Cytopathy
 • Open Neuroimag J. 2011; 5: 49–50.
 • Ceylan ME, Alpsan MH. Bleeding induced by SSRIs.
 • Eur Psychiatry. 2005 Dec;20(8):570-1.
 • Üçok A. Ceylan ME, Tihan AK, Lapçin S, Ger C.,Tükel R. Obsessive compulsive disorder and symptoms may have different effects on schizophrenia.
 • Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011 Mar 30;35(2):429-33. Epub 2010 Sep 8.
 • Ceylan ME Türkcan A Özer Ü. Paroxetine may cause increase in carcinoebmryonic antigen (CEA).
 • Eur J Clin Pharmacol. 2009 Aug 18.
 • Şener Aİ, Ceylan ME, Koyuncuoğlu H. Comparison of the Suppressive Effects of L-Aspartic Acid and Chlorpromazine+Diazepam Treatments on Opiate Abstinence Syndrome Signs in Men. Arzneimittel-Forschung Drug Research. 36 ( II ) ,11, 1986
 • Üçok A. Ceylan ME, Tihan AK, Lapçin S, Ger C.,Tükel R. Obsessive compulsive disorder and symptoms may have different effects on schizophrenia.
  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011 Mar 30;35(2):429-33. Epub 2010 Sep 8.
 • Özalmete ÖA Ceylan ME Özalmete O Sevim ME, Yatan Şizofreni hastalarında çoklu antipsikotik kullanımı, Nöropsikiyatri Arşivi, 2010,47:23-8
 • Hariri AG Özer G, Ceylan ME Edinsel İşitme Kaybı ve Psikiyatrik Belirtiler Nöropsikiyatri Arşivi, 2009 46:149-56
 • Ceylan ME Çopur M. Autism smelling behavior and obsessive compulsive disorder Anadolu psikiyatri dergisi, 2011,12-301-3
 • Aydın A, Ceylan ME, Turkcan A. Şizofrenide Obsesif Kompulsif Bir gözden Geçirme, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:222-234
 • Ensari H, Ceylan ME, Kılınç E, Kenar J. Türkiye’deki Ruh Hastalıkları Hastanelerindeki Psikofarmakolojik tedavilerin Kalite Yönünden değerlendirilmesi, Klinik psikofarmakoloji Bülteni, 2004 14:68-78
 • Ceylan ME, Abay E, Akkök A, Birsöz S, Çelikkol A, Dilbaz N, Erkmen H, Evlice YE, Kırlı S, İçelli İ, Özmen M, Tükel R, Ünal S., Venlafaksin XR’ın Hafif-Orta Derceli DepresyondakiEtkinlik ve Güvenirliğine İlişkin Açık Bir Araştırma Düşünen ASdam2003, 16(4):196-202

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildirilerden bazıları.

 • Ceylan ME Ozgun-Roubey F, Turkcan A, Kol-Akıncı A. The Differences Between Autistic and Schizophrenic Stereotype : Case report,  15th AEP Congress Madrid 17-21 March 2007
 • Ceylan ME Autism smelling behavior and obsessive compulsive disorder Anadolu psikiyatri dergisi, 2011,12-301-3
 • Özalmete ÖA Ceylan ME Özalmete O Sevim ME, Yatan Şizofreni hastalarında çoklu antipsikotik kullanımı, Nöropsikiyatri Arşivi, 2010,47:23-8
 • Aydın A, Ceylan ME, Turkcan A. Şizofrenide Obsesif Kompulsif Bir gözden Geçirme, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:222-234
 • Türkcan A, Yanbay H, Satmış N, Ceylan ME. Hastanede Yatan Şizofreni Hastalarında Obsesif Kompulsif Belirtiler: Bir Ön Çalışma Klinik psikofarmakoloji Bülteni 17:124-129 2007
 • Ensari H, Ceylan ME, Kılınç E, Kenar J. Türkiye’deki Ruh Hastalıkları Hastanelerindeki Psikofarmakolojik tedavilerin Kalite Yönünden değerlendirilmesi, Klinik psikofarmakoloji Bülteni, 2004 14:68-78
 • Ceylan ME, Abay E, Akkök A, Birsöz S, Çelikkol A, Dilbaz N, Erkmen H, Evlice YE, Kırlı S, İçelli İ, Özmen M, Tükel R, Ünal S., Venlafaksin XR’ın Hafif-Orta Derceli DepresyondakiEtkinlik ve Güvenirliğine İlişkin Açık Bir Araştırma Düşünen ASdam2003, 16(4):196-202
 • Cetin M., Ceylan ME, Tarhan N. Depresyon Tedavisinde Amineptin ve Trazodonun Etki ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması, Düşünen Adam 01 Ocak.1991
 • Cetin M. Ceylan ME, Tarhan N, Gultepe M., Kılınc C. Nöroleptik, Trisiklik Antidepresan ve Lityum Kullanan Affektif  Hastaların Saç ve Serumlarındaki Zn, Mg, Fe, Cu Değerlerinin İlaç Kullanmayan Afektif Hastalar ve Normallerle Karşılaştırılması, SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 6:4 1990
 • Aksoy H, Cetin M, Ceylan ME, Özöğretmen H, Tarhan N. Parkinsonlularda Ruhsal Bozuklukların Araştırılması ve Çeşitli Antiparkinsonien İlaçlarla Tedaviye Yanıtlarının Karşılaştırılması, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni I:2 1991
 • Tarhan N, Ceylan ME, Cetin M, Özil İ, Özöğretmen H. Akut Psikozlarda Unilateral Dominant, Non-Dominant ve Bilateral EKT’nin Prolaktin Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni I:2 1991
 • Oral ET, Ceylan ME, Sarıbeyoğlu S, Şener Aİ, Yanıkkaya G. Şizofren Hastalarda Haloperidol’un Bağışıklık Sistemine Etkisi. Literatür, Psikiyatri 1991
 • Kucukhuseyin C, Ceylan ME.4-Aminopiridinin Anesteziye kedilerde Kardiyovaskuler Sistem ve farlerde Maksimal Konvülsif Nöbet Üzerine Etkileri DÜTF Dergisi 11(3-4) 223-231, 1986
 • Sener Aİ, Sayıta SH, Ceylan ME, Abay E, Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi Cilt 12: sayı 3-4 1985
 • Özel O, Ceylan ME, Metoklopramid İle Yaratılan Süpersensitivite Psikozu Okmeydanı Hastanesi Bülteni,  3 :  2  1986.
 • Ceylan ME, Cetin M, Özöğretmen H. Kafeinin maksimal Konvülsif Nöbet üzerine Etkisi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:1 1990
 • Cetin M, Ceylan ME, Özöğretmen H, Saygılı S. Tourette Bozukluğu Etyolojisinde Organisitenin ve Tedavisinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Yeri. Literatür, Psikiyatri 1991
 • Ceylan ME, Cetin M, Turan N. Sıçanlarda Lityum ve Pilokarpinin Toksik Etkileşimi Üzerine Değişik Dozlardaki Skopolamin Etkisinin Periferik ve Merkezi Nörotoksik Belirtiler Aracılığı İle Gözlenmesi Literatür, Psikiyatri 1991
 • Cetin M. Ceylan ME, Özöğretmen H, Saygılı S, Tarhan N. Mianserin ve Amineptinin Depresyonda Tedavi Etkinlikleri ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni I:1 1990
 • Ceylan ME, Cetin M, Tarhan N, Nogay A. Majör Depresyonda Tedaviye Cevabın Biyokimyasal Parametrelerle Önceden Görülmesi ve Maprotilin-Fluoksetin Uygulamaları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni I:3 1991
 • Cetin M., Ceylan ME, Tarhan N, Gültepe M, Kılınç C. Mental Retarde Kişilerle, Normallerin Serum ve Saç Örneklerinde Mg, Zn, Pe, Cu Düzeylerinin Karşılaştırılması Klinik Psikofarmakoloji Bülteni I:3 1991

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildirilerden bazıları

 • Şener G, Atamer-şimşek Ş, Ceylan ME. Lityum Klorür ve Diltiazemin Sıçanlarda Bazı Davranış Parametrelerine ve Serum Potasyum, Sodyum, Klasiyum Düzeylerine Etkisi. Klinik Psikofarmakoloji’de Yenilikler Sempozyumu Kitabı. 1991 İstanbul.
 • Cetin M., Kılınç C, Gültepe M, Özöğretmen H, Ceylan ME, Tarhan N, Sürmeli BA. Şizofrenlerin Saç ve Serumlarındaki Eser Elementler ( Cu, Zn, Mg, Fe ) in Sağlıklı Bireylerden Oluşan Kontrol Grubu İle Karşılaştırılması. Klinik Psikofarmokolojide Yenilikler Sempozyumu Kitabı 1991 İstanbul
 • Cetin M, Ceylan ME, Özöğretmen H, Şengezer A. Epileptiklerde Psikososyal Durumun ve Antiepileptik İlaçların Kan Düzeyleri İle Klinik Cevaplar Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Klinik Psikofarmakoloji’de Yenilikler Sempozyumu Kitabı 1991 İstanbul
 • Yayımlanan Kitapları
 • Nörotransmiterler ve Depresyon 1988
 • Psikiyatri Hemşiresine Pratik Notlar 1994
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 1993 1.Cilit 1.Kitap. Şizofreni: Etyoloji Klinik
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 2006 1.Cilit 2.Kitap Şizofreni: Tedavi
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 2004 2. Cilt 1. Kitap: Alkol Madde Kullanım Bozuklukları
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 2005 2. Cilt 2. Kitap : Demans
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 1997 3. Cilt Anksiyete Bozuklukları
 • Araştırma ve Kinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 2000 4. Cilt Duygudurum Bozuklukları
 • Klinik Psikofarmakolojinin Esasları 2005 (Çeviri)
 • Şizofreni Nörobiyolojisi 2006( Çeviri)