İlaç Rehberi – CİPRALEX (Essitalopram)

Uyarı Ve Önlem :

 

Bütün antidepresanlarda olduğu gibi mani öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konvülsiyön öyküsü olan hastalarda ve intihar olasılığı yüksek olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bilişsel/devinsel yeterliği bozabileceği için tehlikeli makinaları kullananlarda dikkatli olunmalıdır. Hiponatremiye/uygunsuz ADH sendromuna neden olabilir.

 

Yan Etki :

 

>% 10
merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı
Gastrointestinal: Bulantı

% 1-10
Merkezi sinir sistemi: İnsomnia, somnolans, baş dönmesi
Solunum: Grip benzeri belirtiler, rinit, sinüzit
Gastrointestinal: Diyare, ağız kuruluğu, konstipasyon, hazımsızlık, iştahta azalma
Endokrin ve metabolik: Ejakülasyon bozukluğu( özellikle ejakülasyonda gecikme)

Yan etkileri daha çok tedavinin ilk haftalarında görülür. Tedavinin sürdürülmesiyle birlikte görülme sıklığı ve yoğunluğu azalır.

Altı aylık bir tedaviden sonra birden bırakılması, kesilmesi belirtili olarak, baş dönmesi(%12), baş ağrısı(%8.8) ve bulantı(%6)gibi belirtilere neden olabilmektedir.

 

Olağan Doz :

Oral
Erişkinler: Depresyon: Günlük doz 10 mg!dır. Ağır majör depresif bozuklukta 20 mg/günélük gozlar daha etkin olabilir.
Doz 20 mg’a çıkılacaksa, bunun için en az bir hafta beklenmesi gerekir.
Çocuklarda etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.