Genel Klinik Bilgi – Duygudurum Bozuklukları

Lütfen bir bölüm seçiniz.

Tarihçe – Mani ve Depresyon Kavramlarının Oluşumu
Epidemiyoloji
Tanı Ve Sınıflandırma
Tek Uçlu Bozukluk ve Depresyon
İki Uçlu Bozukluk ve Mani
Karışık Mani-Depresyon
Şizoaffektif Bozukluk
Affektif Spektrum
Duygudurum Bozukluğu Altgruplarında Tanının Sabitliği: Tek Uçlu Bozukluktan İki Uçluya Geçişler
Etiyoloji
Biyokimyasal Mekanizmalar
Hormonlar
Nöron ve Nöron-İçi Sinyal İleti Sistemleri
Genetik
İmmünoloji
Gelişim Bozukluğu Varsayımı
Depresyon Etiyolojisi
Yaşam Olayları ve Çevre Etkenleri
Duygudurum Bozukluklarında Tutuşma Fenomeni
Depresyon Tedavisinde ve Mani Etiyolojisinde Fizik Egzersiz
Gidiş ve S Sonlanış
Gidişle İlgili Kavramlar
İçgörü Kavramı
Yaşlılık ve Duygudurum Bozukluğu
Çocukluk/Ergenlikte Başlayan Duygudurum Bozukluğu
Duygudurum Bozukluğunda Alkol-Madde Kullanımı
Duygudurum Bozukluğu ve Kişilik Bozuklukları
Postpartum Depresyon
Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu
Duygudurum Bozukluğunda Bilişsel İşlevler
Duygudurum Bozuklukları Bağlamında İntihar
Psikotik Depresyon
Tanı ve İzlemede Kullanılan Yöntemler
Beyin Görüntüleme
Tedavi
Bipolar Bozukluk
Unipolar Bozukluk
Distimi ve Kronisite
Koruyucu Tedavi
Özel Durumlarda Tedavi Yaklaşımları
Kullanılan İlaç ve Yöntemler
Koruyucu Tedavi
Antidepresifler
İlaç Etkileşimleri
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI)
Serotonin-Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri (SNRI)
Diğer Serotoninerjik Antidepresifler
Noradrenerjik Spesifik Serotonerjik Antidepresif (NaSSA)
Dopaminerjik Antidepresifler
Lityum
Duygudurum Dengeleyicileri
Diğer Duygudurum Dengeleyiciler
Tedavide Tiroid Hormonları
Uygulama
Uyku ve Tedavide Kullanımı
Etki Mekanizması, Uygulama, Kullanım Alanları ve Yan Etkiler
Parlak Işık Tedavisi
Elektrokonvülsif Tedavi (EKT), Etki Mekanizması ve Endikasyonları
EKT Uygulaması
Transkranyal Manyetik Uyarı (TMS)
Vagal Sinir Uyarısı (VNS)
Dizin