Ders Notları – Şizofreni – Şizofreni ile ilgili Yasalar

1.Şizofreni ile ilgili yasalar

Ailelerin ve akrabaların şizofren yakınları ile birlikte yaşarken muhtemelen akıl sağlığı yasaları ile ilişkileri olabilir. Kişinin bakım ve tedavisinin etkileyebilen bu kanunları bilmek yararlıdır.

1.1. Tedavi ve Rehabilitasyon Hakkı

Dünyada yargı kurumları, son yıllarda bireyin kamu hakları önem kazandıkça bunun ışığında akıl sağlığı yasalarını yeniden gözden geçiriyorlar. Birçok toplumda hasta hakları hareketi ve bireysel özgürlük gerçeğinin öncelikli olması iyi akıl sağlığı yasalarının yapılmasını çok karmaşık hale getirmektedir. Şizofrenlerin antipsikotik ilaçlar ve rehabilitasyon gibi tedaviler olmaksızın düzelmeleri mümkün olmadığından, aileler akrabalarının tedavi haklarının yasalar tarafından tanınmasını talep etmektedir. Hastanın genellikle tıbbi bakım ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunun farkında olmayışı durumu daha da önemli hale getirmektedir.

1.2. Şizofrenlerin Medeni Hakları

Son 10 yıldır akıl hastalarının hastaneye yatarak veya ayaktan tedavilerine ilgi giderek artmaktadır. Oldukça ağır hasta olanların çoğu ilaca yanıt vermez. Bu hastaların psikiyatri hastanesinde uzun süre yatmaları gerekebilir. Hükümetler, seslerini yükselten akrabalar ve eski hastaların artan kulis faaliyetlerinin sıkıştırması ile dikkatlerini devlete ait veya özel kurumlarda devamlı kalan ülkelerde asgari bakım standartları dahi henüz yerine oturmamıştır.
Diğerlerinde tedavilerin kalitesinin kontrolü veya tedaviye ulaşabilme imkanları ile ilgili kanunlar olmadığından hastanın tedavi olma hakkı karmaşık hale gelebilir.

1.3. Ceza Yasası

Şizofreni olan bir kişi suç işlerse, herkese uygulanan ceza hukuku uyarınca yargılanır. Akut(ivegen) şizofreni dönemindeki kişiler tarafından işlenmiş suçların büyük bir kısmı, psikoz, paranoya(kötülük görme ile ilgili yanlış inançlar) veya benzer görünümleri olan hastalığa bağlı diğer belirtilerin etkisiyle meydana gelir. Suçlanan kişi için, şizofreninin doğasını ve sürekli tedavi ile düzeldiğini bilen bir avukatı olması önemlidir, böylece hasta için tıbbi değerlendirme ve tedavi talep edebilecektir.