İlaç Rehberi – ZYPREXA (Olanzapin)

Uyarı Ve Önlem :

Orta derece ile ileri derece arasında bir sedasyon yapar, MSS depresyonunun önde gelen özellik olduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Parkinson hastalığında ve Alzheimer hastalığında düşük dozlarında kullanılabilir.

 

Yan Etki :

Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, somnolans, sersemlik hissi, parkinsonyen olaylar, amnezi, öfori, kekeleme, kişilik değişmeleri, ateş
Kardiyovasküler: Postural hipotansiyon, taşikardi, hipotansiyon
Respiratuvar: Rinit, öksürük, farenjit
Gastrointestinal: Ağız kuruluğu, konstipasyon, karın ağrısı, kilo alma
Genitoüriner: Premenstrüel sendrom
Oküler: Ambliyopi
Nöromusküler ve kas-iskelet sistemi: Artralji, ense sertliği, tremor
Dermatolojik: Döküntü

 

Olağan Doz :

Oral:
Çocuklar: Şizofreni/bipolar bozukluk: Başlangıçta: 2.5 mg/gün; gerektiğinde 20 mg/gün’e dek çıkılabilir.
Erişkinler: Şizofreni: Olağan başlangıç dozu: Günde bir kez 5-10 mg; 5-7 gün içinde günde bir kez 10 mg’a çıkılır. Olağan doz aralığı: 10-30 mg/gün’dür.
Yaşlılar: Şizofreni: Olağan başlangıç dozu: 2,5 mg/gün’dür, klinik açıdan gerekliyse doz artırılır ve kan basıncı yakından izlenir.