İlaç Rehberi – NORODOL (Haloperidol)

Uyarı Ve Önlem :

< 3 yaş çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir. MSS depresyonunun olduğu, karaciğer ya da kalp hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etki :

Merkezi Sinir Sistemi: Baş ağrısı, huzursuzluk, depresyon, letarji, vertigo
Kardiyovasküler: Hipotansiyon, taşikardi, aritmiler
Gastrointestinal: Bulantı, ağız kuruluğu, kusma
Genitoüriner: Üriner retansiyon, obstrüktif sarılık
Öküler: Görme bulanıklığı
Hematolojik: Kolestatik sarılık, obstrüktif sarılık

 

Olağan Doz :

3-12 yaşları(15-40 kg): Oral
Başlangıçta: 0,05 mg/kg/gün yada 0,25-0,5 mg/gün, bölünmüş 2-3 dozda verilir; 5-7 günde bir 0,25-0,5 mg artırılır; en fazla: 0,15 mg/kg/gün
Erişkinler: Psikoz: Oral; 0,5 mg, 2-3 kez/gün; olağan en yüksek doz: 30 mg/gü