İlaç Rehberi – LARGACTİL (Klorpromazin)

Uyarı Ve Önlem :

< 6 aylık çocuklarda güvenirliği belirlenmemiştir, konvülsiyon öyküsü olan, kemik iliği supresyonu olan ya da ağır karaciğer hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Özellikle ilaç parenteral olarak uygulandığında olamk üzere hipotansiyon ortaya çıkabilir.

 

Yan Etki :

Merkezi sinir sistemi: Uyuşukluk, distoniler, tardiv diskinezi, konvülsiyonlar
Kardiyovasküler: Postural hipotansiyon, taşikardi, baş dönmesi
Gastrointestinal: Ağız kuruluğu, bulantı
Hepatik: Sarılık
Endokrin ve metabolik: Laktasyon, göğüslerde şişme, hiper ya da hipoglisemi
Genitoüriner: İdrar retansiyonu, empotans
Oküler: Bulanık görme, pigmenter retinopati
Dermatolojik: Fotosensitivite, deri pigmentasyonu

 

Olağan Doz :

Çocuklar: > 6 ay:
Şizofreni/psikoz:
Oral: 0.5-1 mg/kg/doz, 4-6 saatte bir, büyük çocuklarda 200 mg/gün’lük ya da daha yüksek dozlara gerekebilir.
Bulantı ve kusma:
Oral:0.5-1 mg/kg/doz, 4-6 saatte bir
Erişkinler:
Şizofreni/psikoz:
Oral: Doz aralığı: 30-2000 mg/gün, bölünmüş 2-4 dozda, düşük dozlarda başlanır ve gerektikçe artırılır; olağan doz: 400-600 mg/gün
Bulantı ve kusma: 10-25 mg, 4-6 saatte bir
Yaşlılar: Demansa eşlik eden davranışsal semptomlar: Başlangıçta: 10-25 mg, 1-2 kez/gün; 4-7 günlük aralarla 10-25 mg/gün’lük doz arışı yapılabilir.