İlaç Rehberi – KARAZEPİN (Karbamazepin)

Uyarı Ve Önlem :

Kardiyak ya da hepatik hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır; tedaviden sonra, fatal olabilecek kan hücresi bozukluklarının ortaya çıktığı bildirilmiştir, hematolojik değişikliklerin erken saptanması önem taşır.

 

Yan Etki :

Merkezi sinir sistemi: Sedasyon, baş dönmesi, bitkinlik, aseptik menenjit(olgu sunumu)
Kardiyovasküler: Ödem, konjestif kalp yetmezliği, AV blok, aritmiler, tromboflebit, lenfadenopati
Gastriontestinal: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, pankreatit
Hepatik: Hepatit, karaciğer fonksiyon testleri bozuklukları, sarılık
Endokrin ve metabolik: Hiponatremi, uygunsuz ADH sendromu, ürperme
Hematolojik: Eosinofili, kemik iliği supresyonu
Genitoüriner: Üriner retansiyon, renal yetmezlik, lökositoz
Otik: Tinnitus, hiperkuzi
Oküler: Görme bozuklukları, lens opasiteleri
Dermatolojik: Dökünüt, fotosensitive sendromu, eritema multiforme, alopesi

 

Olağan Doz :

Erişkinler: Başlangıçta günde iki kez 200 mg’la başlanır, terapötik düzeylere erişilene dek haftada 200 mg/gün dozunda artışlar yapılır.
Yaşlılar: Başlangıçta günde bir-iki kez 100 mg’la başlanır, reapötik düzeylere erişilene dek haftada bir 100 mg/gün dozunda artışlar yapılır; olağan doz: 400-1000 mg/gün