İlaç Rehberi – FAVERİN (Fluvoksamin)

Uyarı Ve Önlem :

Bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ya da hipomaniye geçişi tetikleyebilir. Bilişsel ya da devinsel yeterliği bozma olasılığı oldukça düşüktür, ancak yine de araba kullanırken ya da tehlikeli araçları kullanırken dikkatli olunmalıdır. İntihar olasılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Daha önceden konvülsiyön öyküsü olan hastalarda ya da beyin hasarı, alkolizm gibi konvülsiyönlara zemin hazırlayan durumlarda ya da konvülsiyön eşiğini düşüren diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ya da böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Hiponatremiye/uygunsuz ADH sendromuna neden olabilir. Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir ya da böyle bir işlev bozukluğunu alevlendirebilir.

 

Yan Etki :

>% 10
Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, somnolans, insomnia, sinirlilik, baş dönmesi
Gastrointestinal: Bulantı, diyare, ağız kuruluğu
Nöromusküler ve kas-iskelet: Bitkinlik

%1-10
Merkezi sinir sistemi: Somnolans, baş ağrısı, insomnia, baş dönmesi, sinirlilik, mani, kırıklık, esneme, hipertoni, MSS stimulasyona, depresyon
Kardiyovasküler: Çarpıntı
Respiratuvar: Dispne
Gastrointestinal: Abdominal ağrı, kusma, dispepsi, olağandışı tat duyumu, kilo alma
Endokrin ve metabolik: Libidoda azalma
Genitoüriner: Ejakülasyonda gecikme, empotans, anorgazmi, üriner retansiyon
Oküler: Bulanık görme
Nöromusküler ve kas-iskelet: Tremor

<% 1 ( önemli olanlar): Agranülositoz, akne, alopesi, anaflaksi, anemi, anijina, ateşle birlikte akinezi, bradikardi, deride kuruma, hepatit, karaciğer transaminazlarında yükselmeler, konvülsiyonlar, laktasyan, porfiri, priapizm, pulmoner hipertansiyon, uygunsuz ADH sendromu, ürtiker, vaskülit

 

Olağan Doz :

Oral: Not: Toplam günlük doz 50 mg’i geçerse bölünmüş 2 dozda verilmelidir.
Çocuklar: 8-17 yaşları arası: Başlangıçta: Yatarken 2 mg; 4-7 günlük aralıklarla 25 mg’lık artışlar yapılarak doz ayarlanır: Doz aralığı: 50-200 mg/gün

Erişkinler: Başlangıçta: Yatarken 50 mg; 4-7 günlük aralıklarla 50 mg’lık artışlar yapılarak doz ayarlanır: olağan doz aralığı: 100-300 mg/gün; toplam günlük doz ikiye bölünür; dozun büyük kısmı yatarken verilir.