İlaç Rehberi – DOGMATİL (Sülpirid)

Uyarı Ve Önlem :

Kardiyovasküler hastalıklarda; manik ya da hipomanik hastalarda(belirtileri alevlendirebilir); böbrek yetmezliğinde(dozun azaltılması gerekir); hipertirodizmi, pulmoner hastalığı ya da üriner retansiyonu olan hastalarda; yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etki :

Sıklığı tanımlanmamıştır.
Merkezi sinir sistemi: Sedasyon ya da uyuşukluk hali, baş dönmesi, depresyon, uyku bozuklukları, baş ağrısı, huzursuzluk ve dikkatini odaklama güçlüğü.
Kardiyovasküler: Çarpıntı. Hipertansiyonun daha da kötüleşmesi
Gastrointestinal: Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, konstipasyon ve anoreksiya
Hepatik: Hepatotoksisite görülebilir.
Endokrin ve metabolik: Galaktore, memelerde büyüme
Genitoüriner: Menstrüel bozukluklar
Oküler: bulanık görme
Diğer: Aşırı terleme

 

Olağan Doz :

İntramusküler: Şizofreninin akut alevlenmelerine 600-800 mg/gün’lük dozlar kullanılmaktadır.
Oral: Şizofreninin tedavisinde önerilen oral dozu günde iki kez 200-400 mg’dır, alınan klinik yanıta göre giderek artırılan dozlarda günde en fazla 1200 mg’a dek çıkılabilir.
Düşük dozlarının(50-150 mg/gün) antidepresan etki gösterdiğine, yüksek dozlarının(800-1000 mg/gün) ise şizofreninin pozitif belirtileri üzerinde etkili olduğuna ilişkin birtakım veriler vardır.