İlaç Rehberi – DİAZEM (Diazepam)

Uyarı Ve Önlem :

Diazepam grand mal katılmaların sıklığını artırmaktadır. Yoksunluğu da katılma sıklığında artışla sonuçlanmaktadır. Diazepam metabolizmasını azaltan ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Yaşlı ya da düşkün hastalarda, karaciğer hastalığı olan( alkoliklerde de içimde olmak üzere) ya da böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yarı ömürleri daha uzun aktif metabolitleri gecikmeli olarak birikme ve yan etkilere yol açabilir. Solunum yolları ile ilgili bir hastalığı olan ya da öğürme refleksi bozuk olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etki :

Sıkılığı tanımlanmamıştır.

Merkezi sinir sistemi: Uyuşukluk, ataksi, amnezi, sözü ağızda gevelercesine konuşma, paradoksal eksitasyon ya da öfke, insomnia, bellek bozukluğu, baş ağrısı, anksiyete, depresyon, vertigo, konfüzyon
Kardiyovasküler: Hipotansiyon
Respiratur: Solunum hızında azalma, apne
Gastrointestinal: Tükürük salgısı değişiklikleri, konstipasyon, bulantı
Hepatik: Sarılık
Endokrin ve metabolik: Libido değişiklikleri
Genitoüriner: inkontinans, üriner retansiyon
Oküler: Bulanık görme, diplopi
Nöromusküler ve kas-iskelet: Disartri, tremor
Dermatolojik: Döküntü
Lokal: Flebit, enjeksiyonla ağrı

 

Olağan Doz :

Çocuklar: Sedasyon/kas gevşetme/anksiyete:
Oral: 0.12-0.8 mg/kg/gün, 6-8 saatte bir olmak üzere bölünmüş dozlarda

Erişkinler: Anksiyete/sedasyon/iskelet kası gevşetme:
Oral: 2-10 mg, 2-4 kez/gün

Yaşlılar: Oral: Başlangıçta:
Anksiyete: 1-2 mg, 1-2 kez/gün; gerekirse doz giderek artırılır, > 10 mg/gün’lük dozlara gereksinildiği az olur.

Hemodiyaliz: Diyaliz edilemez(% 0-5)