İlaç Rehberi – DESYREL (Trazodon)

Uyarı Ve Önlem :

On sekiz yaşının altındakilere etkinliği ve güvenirliği belirlenmemiştir. Kalp hastalığı ya da aritmileri olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Sedatif etkisi çok fazladır ancak antikolinerjik etkileri çok azdır. Terapötik etkilerinin ortaya çıkabilmesi için 4 haftaya kadar bir sürenin geçmesi gerekebilir.

 

Yan Etki :

>% 10
Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı, sedasyon
Gastrointestinal: Bulantı, ağız kuruluğu

%1-10
Merkezi sinir sistemi: Konfüzyon, düşüncelerini yoğunlaştıramama, bitkinlik, koordinasyon bozukluğu
Kardiyovasküler: Senkop, hipertansiyon, hipotansiyon, ödem
Respiratuar: Nazal konjesyon
Gastriontestinal: Diyare, konstipasyon, kilo alma/verme
Oküler: Görme bozukluğu
Nöromusküler ve kas-iskelet: Tremor, miyalji

<% 1 (önemli anlar): Ajitasyon, bradikardi, dökünüt, ekstrapimidal reaksiyonlar, hepatit, konvülsiyonlar, priapizm, üriner retansiyon

 

Olağan Doz :

Oral: Terapötik etkilerinin ortaya çıkabilmesi için 6 hafta gibi bir sürenin geçmiş olması gerekebilir; depresyonun yinelenmesini önlemek için tedaviye tam yanıt alındıktan sonra tedavinin 6-12 ay sürdürülmesi gerekir.

Çocuklar, 6-12 yaşları arası: Depresyon: Başlangıçta: 1.5-2 mg/kg/gün, bölünmüş dozlarda; gerektiğinde 3-4 günde bie giderek artırılır; en fazla: 6 mg/kg/gün, bölünmüş 3 dozda

Ergenler: Depresyon: Başlangıçta: 25-50 mg/gün; 100-150 mg/gün’e çıkılabilir, bölünmüş dozlarda verilir.

Erişkinler: Depresyon: Başlangıçta: 150 mg/gün, bölünmüş 3 dozda( 3-7 günde bir 50 mg/gün dozunda artışlar yapılabilir); en fazla: 600 mg/gün

Yaşlılar: Gün içinde verilen 25-50 mg’ın yanı sıra yatarken 25-50 mg verilir, yatarak tedavi gören hastalarda 3 günde bir, ayakta tedavi gören hastalarda haftada bir doz artırılabilir, olağan dozu: 75-150 mg/gün